Hair Salon Dũng Sài Gòn chiêu sinh học viên khóa mới 2015

Hair Dũng Sài Gòn 

Mở lớp chiêu sinh học viên từ 10/03/2015 kết thúc khi có thông báo mới nhất,

Với các khóa đào tạo từ cơ bản đến nâng cao:

 - Tạo Mẫu Tóc Nam Nữ

 - Trang Điểm Chuyên Nghiệp

Read more